سورن - عکسهای فریبرز غفاری و پوریا تابان.درسورن.نوروز90.
 

فریبرز غفاری

نوروز 90.شبکه گلستان.اولین روزفروردین.

Copy of Copy of Copy of 21032011147 faff copy.jpg

نوروز90.

21032011154 copy.jpg

فریبرز غفاری .پوریا تابان .ابوالفضل کرد مصطفی.(مجری)

         

ff.jpg

 

21032011147 copy.jpg

21032011148ll;l.jpg

نوروز 90.شبکه گلستان.اولین روزفروردین.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ساعت 14:42  توسط pazuki  |